วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

86: พระพุทธปฐวีธาตุแห่งภูดานไห

พ. องค์นี้เป็น ๑. ไม่มี ๒

การบูชาองค์พระพุทธปฐวีธาตุนั้นตามปกติจะไม่อัญเชิญออกมาบูชาเหมือนพระพิมพ์ทั่วไป รวมถึงพระพิมพ์สายวังที่ นรธ.ทั้งหลายต่างมีครอบครองกันมากมาย

ทั้งนี้การสร้าง ต้องสร้างทีละองค์ โดยองค์พ่อแม่ครูอาจารย์ แล้วมอบให้เป็นวาระๆ จึงไม่เพียงพอต่อการมอบให้ได้ทั่วถึงหรือให้บูชา

1. หากใครได้รับมอบจากองค์ท่านมากกว่าหนึ่ง ก็สามารถมอบต่อให้ญาติธรรมร่วมทำบุญต่อได้
ซึ่งก็เป็นอีกช่องทาง แต่ก็มีโอกาสน้อย เพราะใครๆมีก็อยากอัญเชิญเก็บรักษาไว้ (มีคุณค่าทางจิตใจมากกว่าทรัพย์สินเงินทอง)

2. ส่วนอีกช่องทางคือเดินทางไปพุทธสถานภูดานไห เพื่อรับธรรมะจากองค์ท่านก่อน โอกาสที่จะได้รับนั้นมีมากกว่ากรณีแรก   
85: พระพุทธปฐวีธาตุ นรธ.โคราช